Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferencia Studia Romanistica Beliana II., 20. - 21. 10. 2011

Fotogaléria z priebehu Medzinárodnej vedeckej konferencie "STUDIA ROMANISTICA BELIANA II." konanej dňa 20. a 21. októbra 2011 v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica.