Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prednášky z oblasti korpusovej lingvistiky, 7. 2. 2018

Prednášajúca: Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D. z oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Témy prednášok:

  1. Textové korpusy - ich tvorba a ciele
  2. Využitie slovenského národného korpusu pri výskume (nielen) slovenského jazyka