Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Súčasné priestory knižnice a výpožičky

Knižnica Vladimíra Olerínyho sa nachádza:

Výpožičky: