Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kolokvium Etudes françaises en Slovaquie 2010

V dňoch 30. 9. - 1. 10. 2010 Katedra romanistiky zorganizovala na pôde fakulty z iniciatívy Francúzskeho inštitútu v Bratislave kolokvium "Études françaises en Slovaquie 2010, na ktorom sa zúčastnili členovia katedier romanistiky zo všetkých slovenských fakúlt.
Program pozostával z dvoch častí: 
1. Odborné rokovania prebiehali v sekciách:  jazykovednej, literárnej, didaktickej a prekladateľskej;
2. Perspektívy a formy ďalšej spolupráce (študijné pobyty učiteľov a študentov vo Francúzsku). 

 

Prílohy ku stránke: