Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Masmediálny obraz vybraných osobností španielskej kultúry v československom prostredí v období od 30. rokov do 60. rokov 20. storočia. Evolúcie a mutácie