Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Model ruskej literatúry na slovenskom knižnom trhu