Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Odporúčané linky

NÁZOV WEBOVEJ STRÁNKY

URL adresa

Ľudovít Štúr

http://www.stur.sk

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

http://www.juls.savba.sk

Slovenskí jazykovedci – bibliografie prác 1925 – 2010

http://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/

Jozef Mistrík

http://www.jozefmistrik.szm.sk

Štátny jazyk (odbor Ministerstva kultúry SR)

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk-3c.html 

Kodifikačné príručky

http://www.juls.savba.sk/kodifikacne_prirucky.html

Slovenské slovníky

http://slovniky.juls.savba.sk/

Slovenský národný korpus

http://korpus.juls.savba.sk

Jazykové okienko TASR

https://www.teraz.sk/slovencina

Akademické tituly a funkcie – Ako ich písať?

https://skola.pravda.sk/tipy-pre-studentov/clanok/422130-co-znamenaju-jednotlive-tituly-a-ako-ich-pisat/

Koňjec ipsilonu? Surfujťe po štúrovski!

http://zlatyfond.sme.sk/ludevit

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

http://slavu.sav.sk

Matica slovenská

http://www.matica.sk

Univerzitná knižnica UMB

http://www.library.umb.sk/

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

http://www.svkbb.eu

Slovenská národná knižnica Martin

http://www.snk.sk

Univerzitná knižnica v Bratislave

http://www.ulib.sk/sk/

Ministerstvo školstva, VVŠ Slovenskej republiky

http://www.minedu.sk

Štátny pedagogický ústav

http://www.statpedu.sk

Časopis Jazyka a literatúra

http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/casopisy/jazyk-literatura/

Časopis Slovenčinár

http://www.sausba.sk/page.php?id=12

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny

http://www.sausba.sk/index.php

Milujeme slovenčinu

http://www.milujemeslovencinu.sk/

Slovenský jazyk

http://www.slovenskyjazyk.com

Slovenský jazyk do vrecka

http://www.slovencina.vselico.com

SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

http://www.saaic.sk

Nové školstvo – portál o reforme školstva

http://www.noveskolstvo.sk

EDULAB – Centrum moderných technoógií

http://www.edulab.sk

Datakabinet – kabinet moderného učiteľa

http://www.datakabinet.sk

Dobrá škola

http://www.dobraskola.sk

ŠkolaPlus – edukačný portál

http://www.skolaplus.sk

INFOVEK – digitálne školstvo

http://www.infovek.sk

EXAM testing, spol. s r. o.

http://www.exam.sk

KAtalog FOrem a METod práce

http://www.kafomet.cz

Moje škola

http://www.mojeskola.cz

SCIO

http://www.scio.cz