Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Literárna exkurzia 22. – 27. 9. 2014

Septembrové dni literárnej exkurzie sme strávili v Prahe, Štrasburgu a v Paríži. So súhlasom zúčastnených spomíname na skvelé okamihy. Ďakujeme.