Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Divadelný súbor UNIS UMB v Prešove (2016)

Divadelný súbor UNIS UMB v Prešove

Študenti a študentky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odohrali svoju divadelnú hru na prešovských divadelných doskách.

Novovzniknutý divadelný súbor UNIS UMB sa rozhodol vykročiť spoza školských kurikul a pripraviť divadelné predstavenie nielen pre akademickú časť univerzity, ale aj pre banskobystrických milovníkov a milovníčky divadla. Divadelná hra s názvom Ženy národné, nádoby strieborné na motívy textu Jany Juráňovej, zobrazujúca osudy štúrovských žien a ich lások-nelások, mala premiéru 2. decembra 2015 v priestore D44 v Štátnej vedeckej knižnici. Vďaka pozitívnemu diváckemu ohlasu sa divadelná hra reprízovala (24. február). Súbor následne na to dostal pozvanie na bystrickú prehliadku divadiel – Karvašova Bystrica (30. marec), na ktorom Tereza Prielomková (učiteľstvo akademických predmetov, 2. rok Bc.) a Dušan Ambróš (učiteľstvo akademických predmetov, 1. rok Mgr.) získali cenu za herecký výkon. Kolektív bol tiež pozvaný na prešovskú prehliadku divadelných inscenácií. Vedenie UMB vyšlo súboru mimoriadne v ústrety a podporilo účasť UNIS UMB na divadelnom podujatí v Prešove.   

27. apríla sa divadelný kolektív UNIS UMB zúčastnil 50. ročníka prehliadky študentskej umeleckej tvorivosti – Akademický Prešov 2016. Na podujatí sa predviedli študentské divadelné súbory z celého Slovenska, tiež divadelníci z Poľska, Českej republiky a Maďarska. Inscenácia sa hrala na javisku  v Divadle Alexandra Duchnoviča a predstavenie prišlo divácky podporiť i banskobystrické univerzitné publikum. Na hodnotiacom seminári bolo UNISu UMB vyslovené uznanie za predstavenú hru – obdiv odhodlania začínajúcich hercov a herečiek spracovať neľahký text. Porota sa zhodla, že súbor má veľký divadelný potenciál a predpoklady k ďalším úspechom nielen na domácich doskách.

Účasť divadelného kolektívu vo veľkej miere podporilo vedenie univerzity, za čo členovia a členky, nádejní herci a herečky, z celého srdca ďakujú a oceňujú ústretovosť a vloženú nádej v UNIS UMB. To súbor motivuje k ďalšej tvorbe, a tým aj reprezentácii UMB. Kolektív bude i naďalej hrdo niesť meno univerzity a šíriť jej vynikajúcu povesť. Nesmierne sa teší z uznania a akejkoľvek podpory svojej alma mater, ale aj z priazne divákov a diváčok banskobystrického okolia, no najmä záujmu spolužiakov a spolužiačok o divadlo. Bez podpory UMB by kolektív s ťažkosťami zabezpečil svoju účasť na Akademickom Prešove 2016. Špeciálne poďakovanie patrí kvestorovi univerzity Ing. Ladislavovi Mončekovi, ktorý veľmi pružne a vrelo reagoval na prosbu súboru o finančnú podporu, a tiež rektorovi univerzity doc. Vladimírovi Hiadlovskému.

Divadelný kolektív UNIS UMB ešte raz vyslovuje obrovské poďakovanie vedeniu univerzity za všetku pomoc pri úspešnej reprezentácii UMB na Akademickom Prešove 2016.

Margita Vojtkuľáková (študentka FF UMB, 1. rok Mgr.)