Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

DS UNIS UMB aj tento rok navštívil Akademický Prešov (2019)

Divadelné predstavenie Fuj, baba, femina! sa ukázalo aj v Prešove, a tým nielen prezentovalo, ale aj naučilo.

Akademický Prešov je už tradičná divadelná prehliadka, ktorá sa koná v meste Prešov s cieľom scelenia, zoznámenia sa mládežníckych ochotníckych divadelných súborov. Nielen z ich divadelnou prácou a divadelnými novosťami, rovnako s osobami v súboroch. Tak sa opäť stalo, že sa priateľstvá rozšírili a estetickosť predstavení či ich intelektuálne momenty podnietili k ďalším úvahám a kreatívnym impulzom. 

Divadelný súbor UNIS UMB prispel k divadelnej atmosfére 53. ročníka hrou znázorňujúcou svet súčasnej doby cez historickú slučku, cez národné autorky z 20. storočia. Poukázal na to, že ich odkaz je stále aktuálny a v mnohom nástojčivý. Že netreba čakať, treba sa chopiť šance a zmeny. Na príklade revolučných žien vidíme osudy postupnej premeny šedivého sveta na svet plný farieb, nezakrývajúc pritom úskalia, ktoré so sebou takýto postoj prináša.

Kolektív súboru za predstavenie na Akademickom Prešove získal Ocenenie za objavnú dramaturgiu, ktorej sa zhostili absolventky UMB Lucia Panáčková a Jozefa Pevčíková. Odborníci ocenili najmä spôsob rozkrývania príbehu a postupné vetvenie, tiež záverečnú syntézu s pointou. Vyzdvihli tiež prácu s prvkami náznaku, rytmizovaním slova prepojeného s pohybom. 

Účasť na festivale si však vyžaduje mnohé, najmä však podporu. Takú sme získali od mnohých ľudí. Špeciálne ďakujeme patrí Univerzite Mateja Bela, ktorá naďalej podporuje divadelné aktivity svojich študentov a študentiek a verí v ich tvorivé schopnosti.

Mgr. Lucia Panáčková