Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jules Verne a jeho svet (2014)

Verneho geniálne vízie a výpravy do neznáma sa stali predmetom výstavy Jules Verne a jeho svet, ktorá bola sprístupnená v banskobystrickom nákupnom centre Europa SC takmer celý mesiac, od stredy 1. októbra do stredy 29. októbra 2014. Svetoznámy spisovateľ predbehol dobu a z jeho kníh má čitateľ pocit, akoby vytušil budúcnosť. Jeho vedeckofantastické romány inšpirujú aj mnohých vedcov a konštruktérov, pre ktorých najmä v rokoch minulých bolo výzvou zrealizovať autorove románové vynálezy, a overiť tak ich funkčnosť. Prirodzene, často sa ukázalo, že po stránke technickej presnosti ide skutočne v prípade Julesa Verna len o fikciu, avšak myšlienkovo anticipoval budúcnosť, napokon, let v balóne, plavba v ponorke či cesta človeka na Mesiac sú dnes už prirodzenou súčasťou nášho bytia. Aj keď predmetná výstava bola zameraná viac práve na rekonštrukciu Verneových vynálezov, v dôsledku čoho sa priestory obchodného centra zaplnili skutočne pôsobivými konštrukciami balóna vznášajúceho sa nad návštevníkmi v hlavnej hale, ponorky Nautilus a iných predmetov, svoje miesto si našla aj pracovňa autora. Napokon, Jules Verne bol v prvom rade spisovateľ, ktorého vízie budúcnosti, sveta a aj jeho technickej podoby stvárňoval na "románovom papieri". Keď ESC v Banskej Bystrici oslovilo o spoluprácu pri organizovaní programu výstavy aj Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, bola to práve táto skutočnosť, ktorá viedla k návrhu štyroch tematických čítaní. Veď, spoznávať predstavivosť Julesa Verna bez poznania jeho vlastných slov by bolo predsa len trochu zvláštne.

A tak sa vo štvrtok 2. 10. a potom každý utorok po 17.00 hodine v priestoroch nákupného centra  priamo v autorovej rekonštruovanej pracovni a vo fiktívnej prítomnosti samotného Julesa Verna  v rámci programu čítali vybrané pasáže z Verneových románov. Pasáže textov, pripravené ich vyučujúcimi, čítali študentky a študenti Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB v Banskej Bystrici ako súčasť cyklu podujatí Živá literatúra na KSLLV a ktorým patrí poďakovanie katedry i ESC. Ako to už býva, často sú začiatky spojené s rozpakmi, tentoraz však nie na strane čítajúcich, ale okoloidúcich, z ktorých niektorí aspoň spomalili či sa pristavili a chvíľu počúvali. Program však bol neúprosný a my sme každý týždeň predčítavali a čítali a tých okoloidúcich zrazu pribúdalo a pridávali sa takí, ktorí prišli počúvať cielene. Môže nás tak tešiť, že kniha je stále pre mnohých pokladom a zážitok z čítania počúvaním inšpiruje aj k čítaniu samotnému. V závere každého románu sa súťažilo a dychtivých rúk a pohľadov bolo vždy viac, ako sme mali kníh. Nás teší aj to, že v publiku sa stretli všetci. Od generácie našich starých rodičov cez rodičov, študentov a študentky, žiakov a žiačky, ale aj škôlkarov či škôlkarky. Umenie literatúry nepozná hranice, naopak, búra ich, je však potrebné nájsť si k nemu cestu.

Z románov Päť týždňov v balóne, Cesta na mesiac, Dvadsaťtisíc míľ pod morom a Tajomný ostrov
čítali
Monika Hrubjáková, študentka slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
Eva Kušniráková, študentka slovenského jazyka a literatúry a filozofie
Dušan Ambróš, študent slovenského jazyka a literatúry a telesnej výchovy

Marek Čiernik, študent slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry
(pod gesciou: PaedDr. Zuzany Bariakovej, PhD., a Mgr. Martiny Kubealakovej, PhD.)

Spot k podujatiu

Autor a autorky fotografií: Vladimír Veverka, Jozefa Pevčíková, Zuzana Bariaková