Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Stretnutie s Michalom Hvoreckým

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB v rámci cyklu podujatí Živá literatúra na KSLLV vďaka projektu Bašta útočí: Slovenská literatúra 1.0 privíta slovenského spisovateľa a prekladateľa Michala Hvoreckého. Už teraz sa tešíme na zaujímavú debatu o slovenskej literatúre a kultúre.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jeho hlavným partnerom.