Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Náboženský rozhlasový príhovor ako názorový fenomén tvorby verejnej mienky