Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ján Kočiš vystúpenie KTVŠ 60 rokov