Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontakt

MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD.

MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD.

Telovýchovný lekár, odborný garant laboratória funkčnej diagnostiky

Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
Laboratórium KTVŠ UMB T57
 
AMBULANCIA TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA
Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika