Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Noc výskumníkov 2012

Noc výskumníkov 2012

Katedra telesnej výchovy a športu sa na vedeckej show v Europa shopping center "Noc výskumníkov 2012" prezentovala pod názvom "Veda, ľudia, šport". Obrovský záujem širokej verejnosti sa snažili za KTVŠ uspokojiť PaedDr. Martin Pupiš, PhD., PhDr. Miroslav Sližik, PhD., PaedDr. Robert Rozim, PhD., Mgr. Pavol Pivovarníček, PhD. a Mgr. Martina Kováčiková. Zástupcovia KTVŠ FF UMB prezentovali možnosti prepojenia vedy a športu. Pre mládež boli najzaujímavejšie najnovšie tréningové pomôcky, ktoré sa využívajú v športovej príprave. Pre dospelú populáciu boli zaujímavé merania telesného zloženia bioimpedančnou metódou, posudzovanie stability postoja pomocou počítačového spracovania, meranie silového výkonu (dynamometria), rovnako ako posudzovanie výbušnej a dynamickej sily dolných končatín pomocou najmodernejších prístrojov. Predstavitelia KTVŠ poskytli mnoho odborných rád a podnietili mnohých účastníkov k väčšej starostlivosti o svoje zdravie a to najmä pohybovou aktivitou. Samotná akcia mala výbornú odozvu u širokej verejnosti. Veríme, že svojim vystúpením sme prispeli k vzornej reprezentácií našej univerzity, fakulty a svojej katedry. Radosť v očiach detí nám všetkým bola najväčším poďakovaním.

Študenti katedry telesnej výchovy a športu FF UMB pod vedením odborných asistentov Mgr. Juraja Kremnického, PhD. a PhDr. Miroslava Sližika, PhD. sa aktívne zúčastnili na pódiu, kde prezentovali svoje exhibičné vystúpenia gymnasti, karatisti, džudisti a cyklotrialista. Ich vystúpenia boli atraktívne za čo si vyslúžili obrovský potlesk od veľkej kulisy divákov.