Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Festival Akademického Športu

Pozrite si video z vydarenej akcie 

video 1 https://youtu.be/Jzp4ntpIBzY

video 2 https://youtu.be/ob8a0n5sDlA

Prílohy ku stránke: