Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

NOX QUAEROX 2016

NOX QUAEROX 2016 -  11.11.2016

Nočný orientačný beh dvojíc alebo "Nie je dôležité nájsť, ale hľadať" :)

Aj tento rok behali nočným centrom Banskej Bystrice dvojice, ktoré hľadali  a postupne aj nachádzali :-). Noc má svoje čaro a napriek nepriaznivému počasiu sa tohto športového podujatie zúčastnilo 46 dvojíc (92 súťažiacich) v štyroch kategóriách Muži, Ženy, Mix a medzigeneračná.. Napätie nočných úlíc postupne po dosiahnutí cieľa striedala eufória pri teplom čaji. Účastníci podujatia podporili finančným darom aj organizáciu Svetielko nádeje. Tak zase o rok....

Nox Quaerox je SÚŤAŽ DVOJÍC na princípe orientačného behu scorelauf. Na mape, ktorú dvojica dostane 1 minútu pred štartom je vyznačený predpísaný počet kontrol s rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti a náročnosti umiestnenia od miesta štartu. Bodové hodnoty stanovíšť sa súťažiaci dozvedia pred štartom. Súťažiaci sa snažia v časovom limite pozbierať čo najviac z nich a získať tak čo najväčší počet bodov. Čas je obmedzený – 60 minút. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia – za každú minútu navyše sa odpočítava 1 bod z už nazbieraných bodov. Vyhráva dvojica s najvyšším počtom bodov.

 

Pozývame Vás na netradičné  športové podujatie,  ktoré sa budú konať v spolupráci s UMB dňa 11.11.2016 od 19,00 hod.

Info

Podrobnosti v priloženom súbore