Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športovo – rekreačné aktivity v Dome Senium

V akademickom roku 2016/2017 sme opäť so študentami KTVŠ FF UMB navštevovali Domov dôchodcov a sociálnych služieb ,, Senium" v Banskej Bystrici. Počas celého semestra sme v rámci predmetu Teória a didaktika rekreačného športu realizovali športovo - rekreačné aktivity v tomto zariadení. Študenti cvičili s klientami rôzne pohybové a psychomotorické hry, ktoré si v rámci predmetu pripravili. Fotografické momentky z tohto podujatia nám zdokumentoval študent 1. ročníka Mgr. Dávid Simoník. Na záver semestra sme zorganizovali Olympiádu pre seniorov, kde každý účastník dostal zaujímavé a praktické ceny, ktoré študenti získali od náhodných sponzorov.

Na záver sme si zatancovali a popriali pekné sviatky a všetko dobré v Novom roku.

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.
KTVŠ FF UMB