Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Basketbalový turnaj univerzitných tímov krajín EU 2017

V dňoch 8. 9. – 10. 9. 2017 zorganizovalo basketbalové družstvo žien BDŽ ŠK UMB, v priestoroch telocvične KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 1. ročník medzinárodného turnaja v basketbale žien. Turnaj bol zorganizovaný pri príležitosti dvoch významných udalostí, 25. výročia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a 60. výročia KTVŠ FF UMB.

Pozvanie na turnaj prijali družstvá dvoch významných univerzít, družstvo TFSE Budapest z Univerzity telesnej výchovy v Budapešti a družstvo AZS Politechnika Korona Krakow z Technickej univerzity v Krakowe. Spolu s nimi súťažili aj družstvá MBK Stará Turá a  domáce basketbalové družstvo žien BDŽ ŠK UMB Banská Bystrica.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce. Zároveň aj tým, ktorí nás podporujú v  myšlienke rozvoja a prezentácie vysokoškolského športu na domácej aj zahraničnej pôde, predovšetkým vedeniu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, mestu Banská Bystrica, SAUŠ, ŠK UMB, KTVŠ FF UMB a našim sponzorom firme Autoservis A1, SOLBERG, PEAK.

 

Konečné poradie družstiev:

1. miesto: TFSE Budapest,

2. miesto: AZS Politechnika Korona Krakow,

3. miesto: BDŽ ŠK UMB Banská Bystrica

4. miesto: MBK Stará Turá

 

Zostava bronzového družstva BDŽ ŠK UMB:

 

autorka príspevku: Dr. Andrea Izáková, trénerka

Prílohy ku stránke: