Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzifakultný volejbalový turnaj UMB 2017

Dňa 22.11.2014 sa o 16.40 hod. konal v športovej hale FF UMB na KTVŠ Medzifakultný volejbalový turnaj UMB pri príležitosti DŇA ŠTUDENTOV. Na turnaji sa zúčastnilo celkom 8 družstiev – jedno družstvo z EF, jedno družstvo z FPV a šesť družstiev z FF.
Umiestnenie:
1. miesto: Hešteg KTVŠ (FF)
2. miesto: Hop a blok (FF)
3. miesto: Bombastik (EF)
4. miesto: Ekonómovia v pohybe (EF)
5. – 6 miesto: Ave nám (FF), VK Šmakoviny (FF)
7. – 8. miesto: T1 Halušky (FPV), Prváci (FF)

Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

 

Prílohy ku stránke: