Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ocenenie pre doktoranda J. Sýkoru

Doktorandi KTVŠ FF UMB Mgr. Jozef Sýkora a Mgr. David Brünn sa zúčastnili v dňoch 1.-2.12.2017 na medzinárodnej vedeckej konferencii (11TH INTERNATIONAL INSHS CHRISTMAS SPORT SCIENTIFIC CONFERENCE) v maďarskom Szombathely. Na konferencii vystúpilo 80 vedcov v oblasti vied o športe z 15 krajín, pričom Jozefovi Sýkorovi sa podarilo zaujať účastníkov natoľko, že bol ocenený cenou za najpôsobivejšiu prezentáciu. Toto ocenenie má o to väčšiu cenu, že na konferencii vystupovali skúsení vedci, pričom Jozef Sýkora je len druhý rok doktorand na KTVŠ. Táto konferencia má v športových kruhoch veľmi dobrý kredit, nakoľko výstupy sú obyčajne publikované v časopise registrovanom v databáze Scopus.