Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Maratón ku dňu študenstva

       Dňa 18. novembra 2019 sme organizovali  Maratón ku dňu študenstva -   jumpingu, aerobiku a body worku k 100. výročiu akademického športu na Slovensku. Maratón sme zorganizovali v spolupráci SAUŠ, KTVŠ FF UMB a KŠPV UMB. Zúčastnilo sa  105 študentov zo všetkých fakúlt UMB. Úspešná akcia, o ktorú sa pričinili cvičitelia jumpingu – Martina Krullová, aerobiku – Dominika Kondrátová, body worku – Lucia Čierna, body worku s overbalom – Lucia Figúriová. Cvičiacim a organizátorom bol poskytnutý pitný režim a občerstvenie.  V závere podujatia sme rozdali vecné ceny a kozmetické balíčky.

video z akcie 

V Banskej Bystrici dňa 20.11.2019   

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.