Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

DOD 2020

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte

Dňa 11. februára 2020 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil ďalší Deň otvorených dverí (DOD). Významný záujem zo strany potenciálnych uchádzačov bol aj o informácie ohľadom možností štúdia na Katedre telesnej výchovy a športu. Záujemcov v priestoroch KTVŠ sprevádzali a informácie poskytovali: doktorand v dennej forme štúdia Mgr. Vladimír Franek, absolvent a zároveň študent (1. ročník Bc. štúdia – TvTre kondičný tréner) Mgr. Lukáš Karabín a študenti Bc. Pavla Habasová (2. ročník Mgr. štúdia – učiteľstvo TvJ) a Bc. Ján Kvasnica (2. ročník Mgr. štúdia – učiteľstvo TvBi).

PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.
Koordinátor DOD na KTVŠ