Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Doktorandské štúdium

 

Všetky informácie o doktorandskom štúdiu nájdete na stránke

https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-a-doktorandske-studium/doktorandske-studium/tlaciva.html

 

 

Prílohy ku stránke: