Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Priebežná prax

 

koordinátor:  Mgr. Andrea Izáková, PhD.

 

Podmienky k pg. praxi -  Pedagogická prax - priebežná (1.roč. Mgr.). 

 

Prílohy ku stránke: