Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Biorytmy, významný fenomén životného štýlu populácie