Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Účinnosť športovej prípravy klubových a reprezentačných basketbalových družstiev v závislosti od veku a pohlavia