Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života vysokoškolskej populácie stredoslovenského regiónu