Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prof. Liessmanna na FF UMB pre rádio Devín

http://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/164892/z-prednasky-prof-liessmanna-na-ff-umb