Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

SAIA - Workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov - prezentácie

Prezentácie z podujatia si môžete prevziať tu: https://www.dropbox.com/sh/mzsptw5zo1l3aam/AAC4gxZ-79fnekdmlmQ_5LjZa?dl=0