Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Akcie Marie Curie - podpora výskumnej kariéry v zahraničí

Akcie Marie Curie
Posledné 4 výzvy na podporu výskumnej kariéry. Podmienkou podania žiadosti je mobilita vyskumníka a výskumny projekt (bez tematického obmedzenia). Akcie Marie Curie sú európske výskumné granty, ktoré sa udeľujú výskumným pracovníkom bez ohľadu na vek, pohlavie alebo štátnu príslušnosť.