Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Erasmus+ Strategické partnerstvá: projekty v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Čo je to?

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci Znalostných aliancií.

Čo je to?

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci Znalostných aliancií.

Čo to zahŕňa?

 

Možnosti spolupráce

 

Kto sa môže zúčastniť?

PRILOHY:

Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá
  - Bikárová E. - KA2 - Prihláška
  - Bikárová E. - KA2 - Workshop - VŠ
  - Cisárová N. - KA2 - Workshop - S2S
  - Izáková Z. - KA2 - Erasmus+ všeobecné info
  - Izáková Z. - KA2 - Workshop - SV - VD
  - Lauková M. - eTwinning
  - Paveleková M. - KA2 - Info o akcii
  - Paveleková M. - KA2 - Workshop - OVP