Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fulbright - Schuman Program

Program je určený občanom Európskej únie so záujmom o transatlantické vzťahy. Informácie, komunikáciu a výberové konanie zabezpečuje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburgom. Financie zabezpečujú MZV USA a Sekretariát EK pre vzdelávanie a kultúru.

 Oblasti štúdia: Záležitosti Európskej únie, Európska integrácia a inštitúcie alebo vzťahy EÚ – USA (vonkajšia/vnútorná bezpečnosť, udržanie mieru, EÚ a NATO, spravodlivosť a vnútorné záležitosti, financie, obchod, ľudské práva, poľnohospodárstvo a environmentálna politika, energetika, emigrácia/migrácia, rozširovanie EÚ, administrácia medzinárodného vzdelávania a ďalšie).

  Druh štipendií:

  * Výsledky projektu/ štúdia sa musia týkať aspoň dvoch členských krajín EÚ.

 

Kandidáti musia:

Doba trvania:

Pre postgraduálne štúdium: minimálne 6 mesiacov až jeden akademický rok.

Pre výskum a prednášanie: minimálna doba 3 mesiace, maximálna 9 mesiacov, prednosť majú projekty na obdobie 4 mesiacov.

Viac informácií na stránke:
http://www.fulbright.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=63