Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výskumné štipendium (2 mesiace): Archívy Open Society v Budapešti

Výskumné štipendium (2 mesiace): Open Society Archives, Budapešť

(Medzinárodný vyšehradský fond)

Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Archívom Otvorenej spoločnosti v Budapešti
ponúka štipendiá na výskumné pobyty v Archíve Otvorenej spoločnosti (OSA)
v Budapešti pri Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (Central European University
in Budapest). Štipendiá sú každoročne udelené 12 akademikom, výskumníkom umelcom
a žurnalistom z krajín V4 a 3 uchádzačom z krajín mimo V4, ktorých výskumný
projekt je relevantný pre výskumné priority stanovené Fondom a OSA.

Research top­ics—2016/2017:

The list does not exclude those appli­cants, who would like to pur­sue their own research that is dif­fer­ent from the cur­rent research focus.

Výška štipendia je 2000 € (na obdobie 2 mesiacov). Štipendium by malo pokryť cestovné náklady do Budapešti a späť, náklady
na stravu a ubytovanie na obdobie 2 mesiacov.
– Žiadosti: uzávierka na podávanie žiadostí je tri-štyrikrát ročne (január, apríl, október,
november – len pre žiadateľov z V4).
– Bližšie informácie:http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa