Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

HORIZONT 2020 - Pracovný program na roky 2016-17 oficálne zverejnený

Pracovný program Horizont 2020

Európska komisia oficiálne zverejnila pracovný program na roky 2016-17. Celkový rozpočet sa dosiahol takmer 16 miliárd Eur, ktorými sa podporia výskumné a inovačné projekty v nasledovných dvoch rokoch, a to až v takmer 600 výzvach. Výzvy majú podporiť aj politické priority Európskej komisie – Tvorba pracovných miest, rast a investičný balíček; jednotných digitálny trh; energetická únia a politiky klimatických zmien; vnútorný trh so silnejším priemyslom a Európu ako silného globálneho hráča.

Pracovné programy pre jednotlivé tematické oblatsi je možná nájsť na stránke Európskej komisie.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

 

Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies (v prílohe)

Výzvy (výber): popis jednotlivých výziev v prílohe:

CO-CREATION-01-2017: Education and skills: empowering Europe’s young innovators
REV-INEQUAL-01-2016: An empirically informed European theory of justice and fairness
REV-INEQUAL-03-2016: Dynamics of inequalities across the life-course
REV-INEQUAL-04-2016: Intra-EU mobility and its impacts for social and economic systems
REV-INEQUAL-05-2016: Inequalities in the EU and their consequences for democracy, social cohesion and inclusion
ENG-GLOBALLY-01-2017: Strengthening Europe's position in the global context: science diplomacy and intercultural relations
ENG-GLOBALLY-03-2017: The European Union and the global challenge of migration
CULT-COOP-01-2017: Democratic discourses and the rule of law
CULT-COOP-02-2017: Improving mutual understanding among Europeans by working through troubled pasts
CULT-COOP-03-2017: Cultural literacy of young generations in Europe
CULT-COOP-04-2017: Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices
CULT-COOP-05-2017: Religious diversity in Europe - past, present and future
CULT-COOP-06-2017: Participatory approaches and social innovation in culture
CULT-COOP-08-2016: Virtual museums and social platform on European digital heritage, memory, identity and cultural interaction.
CULT-COOP-09-2017: European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past.
CULT-COOP-10-2017: Culture, integration and European public space
CULT-COOP-11-2016/2017: Understanding the transformation of European public administrations

Health, Demographic Change and Wellbeing (v prílohe)

SC1-PM-07–2017: Promoting mental health and well-being in the young
SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being and care of people as they age

Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens (v prílohe)

 

Portál - vyhľadávanie partnerov
http://h2020.cvtisr.sk/sk/hladanie-partnerov/manual-na-vyhladavanie-partnerov.html?page_id=1962+
- pre spoločenské oblasti portál NET4SOCIETY,

Cordis
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest- profily inštitúcií z rôznych oblastí, vyhľadávanie projektových partnerov

Formulár na vytvorenie vlastnej vizitky
http://h2020.cvtisr.sk/sk/hladanie-partnerov/formular-pre-hladanie-partnerov.html?page_id=1966

Účastnícky portál
- vyhľadať možnosti financovania pre svoj projektový zámer,
- vyhľadať si zverejnené výzvy,
- predložiť projektový návrh,
- vyhľadať partnerov do konzorcia,
atď.

Briefing on Overview of EU Funds for research and innovation

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568327/EPRS_BRI%282015%29568327_EN.pdf

 

 

 

Prílohy ku stránke: