Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Hľadáte konzorcium?

Webstránka venovaná spoločenským výzvam

Mimospoločenská výzva: Science with and for Society

Odborné skupiny na sociálnej sieti LinkedIn

CORDIS Partner Service
Jedna z najväčších databáz profilov

Manuál na vyhľadávanie projektových partnerov

Databáza projektových partnerov