Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výsledky riešenia projektov

V tejto časti sú publikované dosiahnuté výsledky z úspešne ukončených projektov VEGA v rezorte školstva aj SAV, tak ako ich prezentovali vedúci projektov vo svojich záverečných správach. Správca agendy VEGA neupravuje anotácie dosiahnutých výsledkov. Súčasťou prehľadu je aj zoznam literatúry, v ktorej boli výsledky publikované.

Prílohy ku stránke: