Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Programy v pohybovom režime žiakov mladšieho školského veku.banskobystrického regiónu ako determinant ich zdravia