Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

doc. PaedDr. Petra Jesenská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, garantka bakalárskeho študijného programu učiteľstva akademických predmetov

Telefónne číslo:
048 446 5019
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K021