Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ocenenia

Monografia o sv. Vojtechovi ocenená Cenou Jána Komorovského

Na slávnostnej spomienkovej akcii venovanej nedožitým 88. narodeninám prof. Jána Komorovského bola vo štvrtok 7. júna 2012 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ocenená publikácia Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Kniha bola hodnotená ako najlepšia publikácia z oblasti vedeckého štúdia náboženstiev v SR za rok 2011.

Na slávnostnej spomienkovej akcii venovanej nedožitým 88 narodeninám prof. Jána Komorovského bola vo štvrtok 7. júna 2012 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ocenená publikácia Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Kniha bola hodnotená ako najlepšia publikácia z oblasti vedeckého štúdia náboženstiev v SR za rok 2011.

Prof. Ján Komorovský bol zakladateľom slovenskej religionistiky a na spoločenskej akcii za prítomnosti asi 60 hostí bola uctená jeho pamiatka. Cena s jeho menom má byť indikátorom najvyššej kvality vedeckého štúdia náboženstiev v SR. Cenu udeľuje Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK Bratislava a Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV.

Kolektívna monografia Svätý Vojtech – svätec, doba a kult je výstupom riešenia dvoch vedeckých projektov, prináša kapitoly autorov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Práca je v slovenskej historiografii prvou vedeckou monografiou, ktorá mapuje život a dielo biskupa sv. Vojtecha umučeného v roku 997. Vydalo ju vydavateľstvo Chronos v spolupráci s Centrom pre štúdium náboženstva v edícii Studia Christiana, zväzok 6.Na slávnostnej spomienkovej akcii venovanej nedožitým 88 narodeninám prof. Jána Komorovského bola vo štvrtok 7. júna 2012 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ocenená publikáciaSvätý Vojtech – svätec, doba a kult. Kniha bola hodnotená ako najlepšia publikácia z oblasti vedeckého štúdia náboženstiev v SR za rok 2011.

Prof. Ján Komorovský bol zakladateľom slovenskej religionistiky a na spoločenskej akcii za prítomnosti asi 60 hostí bola uctená jeho pamiatka. Cena s jeho menom má byť indikátorom najvyššej kvality vedeckého štúdia náboženstiev v SR. Cenu udeľuje Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK Bratislava a Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV.

Kolektívna monografia Svätý Vojtech – svätec, doba a kult je výstupom riešenia dvoch vedeckých projektov, prináša kapitoly autorov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Práca je v slovenskej historiografii prvou vedeckou monografiou, ktorá mapuje život a dielo biskupa sv. Vojtecha umučeného v roku 997. Vydalo ju vydavateľstvo Chronos v spolupráci s Centrom pre štúdium náboženstva v edícii Studia Christiana, zväzok 6.

 

 

 

Standard Grant Project of Visegrad Fund, nr. 21320068:  Via Benedictina – Benedictine heritage in Central Europe.

Doba riešenia: 2014

Standard Grant Project of Visegrad Fund, nr. 21120246: Patrimonium, culture and hospitality. Benedictine monasteries as a place of the meeting.

Doba riešenia: 2012

 

VEGA č. 1/0628/08:

Svätý Vojtech. Hagiografické legendy o sv. Vojtechovi

Doba riešenia: 2008 - 2010

 

Európsky fond regionálneho rozvoja: Translands (Historical and socioeconomic research) - Historical and economic dimensions of territorial-specific assets: rivers, abbey and other relevant potential attractors

Doba riešenia: 2006 - 2008