Ocenenia

Monografia o sv. Vojtechovi ocenená Cenou Jána Komorovského

Na slávnostnej spomienkovej akcii venovanej nedožitým 88. narodeninám prof. Jána Komorovského bola vo štvrtok 7. júna 2012 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ocenená publikácia Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Kniha bola hodnotená ako najlepšia publikácia z oblasti vedeckého štúdia náboženstiev v SR za rok 2011.

Na slávnostnej spomienkovej akcii venovanej nedožitým 88 narodeninám prof. Jána Komorovského bola vo štvrtok 7. júna 2012 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ocenená publikácia Svätý Vojtech – svätec, doba a kult. Kniha bola hodnotená ako najlepšia publikácia z oblasti vedeckého štúdia náboženstiev v SR za rok 2011.

Prof. Ján Komorovský bol zakladateľom slovenskej religionistiky a na spoločenskej akcii za prítomnosti asi 60 hostí bola uctená jeho pamiatka. Cena s jeho menom má byť indikátorom najvyššej kvality vedeckého štúdia náboženstiev v SR. Cenu udeľuje Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK Bratislava a Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV.

Kolektívna monografia Svätý Vojtech – svätec, doba a kult je výstupom riešenia dvoch vedeckých projektov, prináša kapitoly autorov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Práca je v slovenskej historiografii prvou vedeckou monografiou, ktorá mapuje život a dielo biskupa sv. Vojtecha umučeného v roku 997. Vydalo ju vydavateľstvo Chronos v spolupráci s Centrom pre štúdium náboženstva v edícii Studia Christiana, zväzok 6.Na slávnostnej spomienkovej akcii venovanej nedožitým 88 narodeninám prof. Jána Komorovského bola vo štvrtok 7. júna 2012 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ocenená publikáciaSvätý Vojtech – svätec, doba a kult. Kniha bola hodnotená ako najlepšia publikácia z oblasti vedeckého štúdia náboženstiev v SR za rok 2011.

Prof. Ján Komorovský bol zakladateľom slovenskej religionistiky a na spoločenskej akcii za prítomnosti asi 60 hostí bola uctená jeho pamiatka. Cena s jeho menom má byť indikátorom najvyššej kvality vedeckého štúdia náboženstiev v SR. Cenu udeľuje Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK Bratislava a Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV.

Kolektívna monografia Svätý Vojtech – svätec, doba a kult je výstupom riešenia dvoch vedeckých projektov, prináša kapitoly autorov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Práca je v slovenskej historiografii prvou vedeckou monografiou, ktorá mapuje život a dielo biskupa sv. Vojtecha umučeného v roku 997. Vydalo ju vydavateľstvo Chronos v spolupráci s Centrom pre štúdium náboženstva v edícii Studia Christiana, zväzok 6.