Sponzori

Katedrovým sponzorom a dodávateľom cudzojazyčnej literatúry je Albion Books. Rovnako sponozorom a dodávateľom odbornej a umeleckej literatúry pre Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UMB je  Oxford Bookshop, Dolná 77.