Kontakt

Centrum pre štúdium kresťanstva

Filozofická fakulta

Univerzita Mateja Bela

Tajovského 40

974 01 Banská Bystrica

SLOVAKIA

 

E-mail: csk@umb.sk

Telefón: 048 446 7116

Mobil: 0911 870 047