Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Úspešní absolventi katedry histórie

 
   
Miroslav Huťka

 

Mgr. Miroslav Huťka, PhD. - historik, vysokoškolský učiteľ na Katedre histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

 Jozef Karika

 

PhDr. Jozef Karika, úspešný spisovateľ a publicista

 

*15. november 1978, Brezno

 

Vyštudoval odbor história - filozofia na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2003 sa venuje písaniu beletrie a esejí. Do roku 2013 má na konte desať kníh, ktoré vyšli v slovenčine, češtine a v angličtine. Najznámejšími jeho dielami sú romány:  V tieni mafie (2010), V tieni mafie 2.: Čas dravcov (2011), Nepriateľ štátu (2011) a Na smrť (2012). Britsko-americké vydavateľstvo Immanion Press vydalo knihu jeho esejí Liber 767 vel Boeingus (2009). Textami prispel aj do niekoľkých knižných antológií.

 Mgr. Pavol Labuda, PhD.

 

Mgr. Pavol Labuda, PhD. - vysokoškolský učiteľ na katedre filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

22. januára 1977

 

Mgr. Pavol Labuda, PhD. študoval v rokoch 1995 – 2000 učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, odbor filozofia – história, na Fakulte humanitných vied Univezity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rokoch 2000 – 2003 realizoval denné doktorandské štúdium na Katedre filozofie FF UMB v Banskej Bystrici v odbore systematická filozofia.
Od septembra  2003 pôsobí na Katedre filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde prednáša a vedie kurzy so zameraním na metafyziku, dejiny jazyka a dejiny filozofie. V rokoch 2004 – 2007 bol prodekanom pre zahraničné vzťahy a mobility, od začiatku roku 2008 až do súčasnosti je prodekanom pre vedu, umenie a doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte KU.
Dr. Labuda je autorom monografie Onto-teológia : Plotinos versus Heidegger a niekoľkých vedeckých štúdií.

 PhDr. Miriam Lengová, M.A.

 

 

PhDr. Miriam Lengová, M.A., historička a archivárka vo Philips Company Archives, Royal Philips N.V., Holandsko.

 

Absolvovala odbor história – nemecký jazyk a literatúra na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici a archívnu vedu na Universiteit van Amsterdam v Holandsku. Publikovala niekoľko vedeckých štúdií a článkov vo vedeckých periodikách na Slovensku aj v Holandsku v oblasti histórie (najmä dejiny remesiel a cechov) a archivistiky. Je autorkou kníh Kežmarskí remeselníci (2013) a Remeslo, cech a obchod na Spiši do polovice 17. storočia (2017), spoluautorkou knihy Philips, familie van ondernemers (Philips, rodina podnikateľov) (2016).

 

 Stanislav Mičev

 

PhDr. Stanislav Mičev, PhD. - riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

 

*11. december 1957, Banská Bystrica

 

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1984 (odbor: slovenský jazyk a literatúra – dejepis). Rigorózne štúdium absolvoval na katedre histórie Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici v roku 2009. V rokoch 1984 – 1992 bol vedeckým pracovníkom a neskôr vedúcim oddelenia v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. V rokoch 1999 – 2004 pracoval na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako riaditeľ odboru kultúrnych aktivít, poverený riadením odboru múzeí, galérií a knižníc. V rokoch 2004 – apríl 2006 pôsobil ako živnostník v oblasti poradenstva pri čerpaní Štrukturálnych fondov EÚ. Od začiatku apríla 2006 je riaditeľom Múzea SNP v  Banskej Bystrici.

Stanislav Mičev napísal scenáre k štyrom dokumentárnym filmom a niekoľkým rozhlasovým reláciám, publikoval v novinách a časopisoch (Pravda, Slovo, Smer, Plus 7 dní a iné). Na konte má niekoľko odborných publikácií (Fašistické represálie na Slovensku, Tragédia slovenských Židov, Slovenskí Židia, Dofajčievam svoju fajku a iné). Je tiež autorom a spoluautorom scenárov niekoľkých múzejných expozícií a výstav. Je ženatý a v súčasnosti žije v Banskej Bystrici.

 Peter Račko

 

Mgr. Peter Račko, PhD. – historik, zamestnanec Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

 

 *18. september 1983, Banská Bystrica

 

Základnú školu navštevoval v Radvani (1990 – 1994). Stredoškolské štúdium absolvoval na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici (1994 – 2002). Vyštudoval aprobáciu slovenský jazyk a literatúra – dejepis na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2002 – 2007), kde následne pôsobil ako interný doktorand na Katedre histórie v odbore slovenské dejiny (2007 – 2010). Počas štúdia pôsobil aj ako učiteľ dejepisu na Súkromnej škole Orbis eruditionis v Banskej Bystrici (2007 – 2008). V roku 2010 obhájil dizertačnú prácu na tému „Spolková činnosť evanjelickej a. v. mládeže na Slovensku v medzivojnovom období“. V súčasnosti pracuje ako historik a kurátor zbierok v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici.

 

Počas doktorandského štúdia bol spoluriešiteľom grantových projektov VEGA „Rodina vo vojne a po vojne: sociálne podhubie radikalizmu a extrémizmu na Slovensku v súvislosti s dvoma svetovými vojnami v 20. storočí“, „Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia“ a „Analýza historických špecifík stredoslovenského regiónu v rokoch 1918 – 1948“. Vo svojom profesijnom zameraní sa venuje cirkevným a kultúrnym dejinám Slovenska i vybraných regiónov v 20. storočí. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti prezentuje na domácich i zahraničných konferenciách a publikuje v monografiách i zborníkoch. V roku 2009 bol členom autorského kolektívu monografie obce Predajná (kapitoly „Dejiny obce v 20. storočí“ a „Spolky a organizácie“). V súčasnosti sa spolupodieľa na príprave „Monografie mesta Zvolen 2013“ (kapitola „Spolky a organizácie“) a publikácie k 100. výročiu vzniku Liptovského múzea v Ružomberku.

 

 Mária Rusková  

PhDr. Mária Rusková, MBA. - konzultant pre oblasť strategického riadenia ľudských zdrojov a kouč manažérskeho rozvoja

 

* 1977

 

Mária Rusková získala humanitné vzdelanie v odbore história, filozofia a etika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (2001) a manažérske vzdelanie s titulom MBA Senior Executive na The Nottingham Trent University, UK (2010). Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala ako odborný asistent na Fakulte humanitných vied UMB Banská Bystrica a zároveň začala pôsobiť v oblasti riadenia ľudských zdrojov a na projektoch riadenia ľudských zdrojov vo výrobných spoločnostiach. Od roku 2006 pôsobila v bankovníctve ako  špecialista ľudských zdrojov v Slovenskej sporiteľni, a.s., neskôr ako manažér oddelenia pre výbery, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov v Poštovej banke, a.s. Od roku 2010 pracovala na pozícii Riaditeľ ľudských zdrojov v OTP Banke Slovensko, a.s. V súčasnosti Mária Rusková pôsobí ako nezávislý konzultant pre strategického riadenia ľudských zdrojov, tréner a kouč manažérskeho rozvoja a odborný garant a vyučujúci programu Master of Science (MSc.) v module Manažment ľudských zdrojov na Health Management Academy.

 

Ako manažér a konzultant v oblasti riadenia ľudských zdrojov sa Mária Rusková zameriava hlavne na strategické riadenie ľudských zdrojov, projekty talent manažmentu, riadenia výkonnosti, adaptačného procesu zamestnancov a rozširovania obchodnej siete. Významné skúsenosti má s realizáciou programov outplacementu – podpory uvoľňovaným zamestnancom pri reštrukturalizáciách a organizačných zmenách. Relevantné výsledky dosiahla v oblasti stabilizácie a modernizácie systému riadenia ľudských zdrojov, prepojenie HR s potrebami businessu, ako aj zavedenie výkonovo orientovaného a business supported riadenia ľudských zdrojov. Má bohaté skúsenosti s vedením tréningov v oblasti manažérskych, komunikačných a prezentačných zručností a manažmentu ľudských zdrojov.

 Dr. Michal Schvarc


PhDr. Michal Schvarc, PhD. - historik pôsobiaci na Historickom ústave SAV v Bratislave


Vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor história – germanistika (1993 – 1998). Doktorandské štúdium realizoval na katedre histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s témou dizertačnej práce Karpatskonemecká strana v rokoch 1927 – 1938 a jej miesto v nemeckom politickom hnutí na Slovensku. Od roku 2007 pôsobí na Historickom ústav SAV na oddelení novších dejín. Venuje sa výskumu problematiky nemeckej menšiny na Slovensku v rokoch 1918 – 1945 a slovensko-nemeckým vzťahom v obdobé existencie Slovenskej republiky (1939 - 1945). 

Dr. Schvarc je spoluautorom knihy Podoby nemecko-slovenského "ochranného priateľstva" (spolu s Ľ. Hallonom a P. Mičkom) a editorom zbierky dokumentov Tretia ríša a vznik Slovenského štátu (2 zväzky). Publikoval aj desiatky vedeckých štúdií a populárno-náučných článkov, spolupodieľal sa na príprave scenárov stálych expozícií a výstav v Múzeu SNP a v Múzeu kultúry karpatských Nemcov v Bratislave. 

 

PhDr. Valéria Solčániová

PhDr. Valéria Solčániová - historička, archivárka

 

* 24. máj 1967, Žiar nad Hronom

 

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (študijný odbor: muzeológia a kultúrne dedičstvo, história). V roku 2012 obhájila rigoróznu prácu na tému Vývoj hrnčiarstva a špecializovanej výroby hlinených fajok, šamotových kachieľ a kameniny v meste Kremnica v 19. a 20. storočí.
V rokoch 1987 – 1992 pracovala v Štátnej mincovni v Kremnici. Od roku 1997 pôsobí ako odborná archivárka v Štátnom archíve Žiar nad Hronom so sídlom v Kremnici. V súčasnosti (rok 2020) pôsobí ako riaditeľka Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka Kremnica.
Valéria Solčániová je vydavateľka i autorka knihy História kremnickej kameninovej továrne a niekoľkých štúdií. Ako autorka odborného textu sa podieľala aj na príprave dlhodobej výstavy Pôvab kameninových záhrad v Národnej banke Slovenska - Múzeu mincí a medailí v Kremnici.

V roku 2015 získala Valéria Solčániová cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii "Menšia publikácia, drobná tlač a periodiká" za jej publikáciu História kremnickej kameninovej továrne.

 

   

 

 

Doc. Eugen Zeleňák

doc. PhDr. Eugen ZELEŇÁK, PhD. – filozof a historik, vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Doc. Zeleňák v rokoch 1996 - 2001 realizoval štúdium v odbore filozofia - história na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica. V rokoch 2001 - 2006 bol doktorandom na  Filozofickom ústave  Slovenskej akadémie vied v Bratislava. Jeho dizertačná práca mala názov K problematike explanácie v historickom poznaní. Vo výskumnej oblasti sa venuje filozofii vedy, filozofii histórie, historickej explanácii, ako aj súčasnej a analytickej filozofii.  Realizoval zahraničné študijné pobyty v Groningene, Amsterdame, na University of Arizona v Tucsone a na University of California v Santa Cruz. Doc. Zelňák publikoval niekoľko monografií, napríklad Konštruktivizmus a pluralita v histórii (Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU , 2011, alebo Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti (Ružomberok : Katolícka univerzita, 2008). Od roku 2006 pôsobí na Katedre filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku.