Štátnice (informácie pre denných aj externých študentov)

Bakalárske štúdium denné - učiteľstvo akademických predmetov

 

Bakalárske štúdium denné - jednoodborová história

Magisterské štúdium denné - učiteľstvo akademických predmetov

Magisterské štúdium denné - jednoodborová história

Externé bakalárske štúdium - muzeológia

Tézy na štátne skúšky

Externé magisterské štúdium - história

 

Aktualizované: 18-04-2021