Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kultúrne podujatia

Banskobystrická polonistika sa od počiatku aktívne zapájala do spoločenského a kultúrneho diania nielen na pôde univerzity, ale aj v meste Banská Bystrica. Úzko spolupracuje s viacerými inštitúciami, ktorým pomáha spoluorganizovať podujatia propagujúce poľskú kultúru v rámci regiónu. K najvýznamnejším patria Poľský inštitút v Bratislave, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Bábkové divadlo na Rázcestí a Centrum nezávislej kultúry Záhrada. V nasledujúcej časti prinášame prehľad kultúrnych podujatí od r. 2008. Prehľad predchádzajúcich aktivít je možné nájsť v publikácii 10 rokov polonistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2008

  • Výstava poľských plagátov, ktorú v priestoroch ŠVK v Banskej Bystrici pripravil Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s polonistikou ako súčasť osláv 10. výročia jej založenia. 

2009

2012

 Diskusný večer s básnikom Wojciechom Wenclom, ktorý polonistika pripravila v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Moderátorom večera bol mgr Jakub Pacześniak, lektor poľského jazyka na FF UMB. Súčasťou programu bolo čítanie poézie autora a jej prekladov z dielne našich študentov. https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/fotogaleria/poeticky-vecer-s-wojciechom-wenclom.html

  • Otvorenie Centra poľského jazyka a kultúry pri Katedre slovanských jazykov FF UMB. Vznik centra znamenal míľnik v rozvoji banskobystrickej polonistiky, pretože sa vytvorila platforma umožňujúca efektívnejšiu propagáciu poľského jazyka a kultúry v regióne, nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov slovenskej a poľskej vedeckej i kultúrnej verejnosti. https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/centrum-polskeho-jazyka-a-kultury/

 

  • Výstava poľského Ústavu pamäti národa vo Varšave (Instytu Pamięci Narodowej w Warszawie) pod názvom Fenomén “Solidarity”. Momentky zo života Poľska (Fenomen „Solidarności“. Migawki z życia Polski), ktorá bola sprístupnená v priestoroch auly FF UMB na Ružovej 14. Súčasťou otvorenia výstavy bola prednáška dr Przemysława Gasztold-Seńa približujúca prítomným význam hnutia Solidarita v európskej tradícii boja proti totalitným režimom.
  • Koncert populárnej poľskej kapely Öszibarack v Centre nezávislej kultúry Záhrada, na ktorom sa organizačne podieľali aj pracovníci polonistiky a ktorý bol súčasťou programu otvorenia Centra poľského jazyka a kultúry. Program moderoval mgr Jakub Pacześniak.

2013

  • Stretnutie s významným slovenským prekladateľom Karolom Chmelom v ŠVK v Banskej Bystrici. Organizačne sa na ňom podieľali Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Centrum slovanských štúdií a banskobystrická polonistika (Centrum poľského jazyka a kultúry spolu s Katedrou slovanských jazykov FF UMB). Na stretnutí sa študenti dozvedeli veľa zaujímavého o práci prekladateľa a jeho úlohe pri propagácii literatúry a kultúry prostredníctvom prekladu.

 

 Bližšie informácie nájdete tu.