Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Správa o aktivitách SBBH za rok 2018

Správa o aktivitách Spolku banskobystrických historikov – regionálnej pobočky SHS v Banskej Bystrici za rok 2018

Spolok banskobystrických historikov – regionálna pobočka SHS (ďalej len SBBH) v Banskej Bystrici v roku 2018 organizačne pripravil a zo zdrojov SHS finančne podporil dva cykly popularizačných prednášok, určených pre širokú verejnosť, a jednu vedeckú konferenciu.

V dňoch 2. – 5. októbra 2018 sa v priestoroch Kongresového centra SAV „Academia“ v Starej Lesnej uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Ozbrojený protikomunistický odpor v strednej a východnej Európe (1944 – 1953) : politické, vojenské, právne a etické aspekty“, ktorú organizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košiciach v spolupráci s Univerzitou v Zielonej Góre (Poľsko), Ľvovskou národnou univerzitou I. Franka (Ukrajina), Centrom pre výskum genocídy a rezistencie Litvy (Litva) a ďalšími zahraničnými a domácimi organizáciami. Cieľom podujatia bola prezentácia výsledkov najnovších výskumov v rámci problematiky ozbrojeného protikomunistického odporu v krajinách strednej a východnej Európy v období rokov 1944 – 1953. Podujatie malo interdisciplinárny charakter a sledovalo rôzne aspekty problematiky (politické, vojenské, právne, etické). Konferencie sa zúčastnilo 39 účastníkov – historikov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Litvy.

V mesiacoch október – december 2018 sa konali v priestoroch Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici tri hosťovské prednášky, ktoré boli súčasťou cyklu s názvom „Výpravy do (čias) barbarskej Európy“. Na ich organizovaní sa spolupodieľala aj Katedra histórie FF UMB. Pozvaní boli traja hostia, odborníci na ranostredoveké dejiny. Prvú prednášku s názvom „Barbari – sťahovanie národov a a Európa po páde Rímskej ríše“ predniesol Peter Bystrický, PhD., z Historického ústavu SAV dňa 11. 10. 2018. Druhú prednášku predniesol poľský historik, pôsobiaci na Sliezskej univerzite v Katowiciach, dr. Jakub Morawiec a mala názov: „Vikingovia – včasnostredovekí piráti, cestovatelia či obchodníci?“. Dňa 6. 12. 2018 sa uskutočnila tretia prednáška docenta Vincenta Múcsku, PhD., z Katedry všeobecných dejín FiF UK, a niesla názov „Franská ríša, Karol Veľký a zrod novej Európy“. Hostia rovnaké prednášky prezentovali vždy aj na druhý deň po bystrickej prednáške, a to v priestoroch SNG na Zvolenskom zámku. O všetky tri prednášky bol značný záujem a mali početnú účasť, pri prednáške poľského historika účasť dokonca presiahla 100 poslucháčov!  

V spolupráci s Múzeom mincí a medailí NBS v Kremnici Spolok banskobystrických historikov zorganizoval tri hosťovské prednášky v rámci cyklu s názvom „Stretnutia s históriou“. Prvú predniesol Mgr. Tomáš Janura, PhD., z HÚ SAV a mala názov „Kaštiele Zvolenskej stolice (Hronsek, Dolná Mičiná, Radvaň a Dúbravica)“. Prednáška sa uskutočnila dňa 27. septembra 2018. Druhá prednáška sa konala dňa 25. októbra 2018 a predniesla ju pracovníčka Historického ústavu SAV Mgr. Diana Duchoňová, PhD. Prednáška mala názov „Život všedný a sviatočný na aristokratickom dvore v prvej polovici 17. storočia (na príklade dvora Mikuláša Esterházyho)“ a zúčastnilo sa jej vyše 30 poslucháčov. Poslednou bola prednáška PhDr. Ľudovíta Hallona, DrSc., taktiež pracovníka Historického ústavu SAV, s názvom „Vplyv štátoprávnych zmien v roku 1918 na hospodársky vývoj Slovenska v medzivojnovom období“. Prednáška sa uskutočnila vo štvrtok 15. novembra 2018. Každej z uvedených prednášok sa zúčastnilo cca 25 – 30 poslucháčov. Na cykle hosťovských popularizačných prednášok v priestoroch kremnického Múzea mincí a medailí bude naša regionálna sekcia SHS participovať aj v roku 2019.

V budúcom roku sa Spolok banskobystrických historikov sústredí na prípravu jedného väčšieho vedeckého podujatia (medzinárodnej konferencie alebo kolokvia) a dvoch cyklov popularizačných prednášok – a to v Banskej Bystrici a v Kremnici, kde je sústredená značná časť aktívnych členov Slovenskej historickej spoločnosti. Aj z tohto dôvodu sa od 1. januára 2019 naša regionálna pobočka premenovala na Spolok historikov stredoslovenských banských miest.

 

V Banskej Bystrici, 23. januára 2019

 

Patrik Kunec, PhD., v.r.

Predseda Spolku historikov stredoslovenských banských miest,

regionálnej pobočky SHS