FJ, ŠJ, TJ pre študentov UMB

 Katedra romanistiky FF UMB ponúka v ZS 2020/2021 tieto univerzitné (výberové) predmety:

 

Francúzština pre začiatočníkov 1 a Francúzština pre začiatočníkov 2
Vyučujúci predmetu: lektor Fabrice Maingain, email: fabrice.maingain@umb.sk


Španielčina A1, Španielčina A2, Španielčina B1 a Španielčina B2
Vyučujúce predmetov:

Lic. Lara González Castaño, tel. kontakt: 446 5130, email: lara.castano@umb.sk

Mgr. Monika Korgová, tel. kontakt: 446 5132, email: monika.korgova@umb.sk


Taliančina A1, Taliančina A2, Taliančina B1 a Taliančina B2
Vyučujúca predmetov: Mgr. Katarína Krejčí, PhD., email: katarina.krejci@umb.sk