FJ, ŠJ, TJ pre študentov UMB

 Katedra romanistiky FF UMB ponúka v ZS 2020/2021 tieto univerzitné (výberové) predmety:

 

Francúzština pre začiatočníkov 1
Vyučujúci predmetu: lektor Fabrice Maingain, tel. kontakt:, email:


Španielčina A1 a Španielčina B1
Vyučujúce predmetov:

PhDr. Jana Belková, tel. kontakt: 446 5116, email: jana.belkova@umb.sk

Lic. Lara González Castaño, tel. kontakt: 446 5130, email: lara.castano@umb.sk

Mgr. Monika Korgová, tel. kontakt: 446 5132, email: monika.korgova@umb.sk


Taliančina A1, Taliančina A2 a Taliančina B1
Vyučujúca predmetov: Mgr. Katarína Krejčí, PhD., tel. kontakt: , email: