Projekty a granty

Vladimír Oleríny : prekladateľ, literárny a kultúrny diplomat

Číslo projektu:1/0577/21Doba riešenia:13. máj. 2021 - 13. máj. 2021
Vedúci projektu:doc. Eva Palkovičová (FF UK)Koordinátor projektu:

Krátke „ľudové“ texty

Číslo projektu:1/0702/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Arcangeli Massimo, Prof. PhD.Koordinátor projektu:

Lexikogenetický potenciál mediálneho politického diskurzu o kríze

Číslo projektu:1/0748/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Korgová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

Číslo projektu:1/0200/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Mgr. Paulína Čuhová Šedíková, PhD. (KU Ružomberok)Koordinátor projektu:

Zvieratá na scéne. Animálnosť v teoreticko-kritickom, lingvistickom, literárnom, audiovizuálnom a scénicko-performatívnom kontexte

Číslo projektu:1/0655/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Carlos Fernando Dimeo Álvarez, doc. dr. hab., PhD.Koordinátor projektu:

Red de Hispanistas de Europa Central

Číslo projektu:CIII-RO-0814-00-2122Doba riešenia:2021 - 2022
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:PhD Taranu Ilinca, WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA

Development of a Collaborative Space for French as a Foreign Language: Literature, Migration, Exile and Learning

Číslo projektu:2019-1-FR01-KA203-062886Doba riešenia:1. sep. 2019 - 31. aug. 2022
Vedúci projektu:za FF UMB: Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:UNIVERSITE RENNES II

Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého jazyka po angličtine

Číslo projektu:004TU Z-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Technická univerzita vo Zvolene

Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom švajčiarskom po nemecky a po francúzsky písanom kriminálnom románe a v slovenskom kriminálnom románe

Číslo projektu:Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Zázrivcová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:UNIPO Prešov, Mgr. Ján Jambor, PhD.

Masmediálny obraz vybraných osobností španielskej kultúry v československom prostredí v období od 30. rokov do 60. rokov 20. storočia. Evolúcie a mutácie

Číslo projektu:1/0156/19Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.Koordinátor projektu:

Facilitácia čitateľskej kompetentnosti a výučba odborných cudzích jazykov na vysokých školách technického zamerania

Developing the reading competency and teaching technical foreign languages at technical universities

Číslo projektu:KEGA 010TU Z-4/2017Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Veverková Darina, PaedDr., Ph.D.

Valenčné potencie slovies v kontraste

Verb Valency Potentials in Contrast

Číslo projektu:VEGA č. 1/0084/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Zázrvicová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Estudios de morfología nominal: lenguas paleohispánicas e indoeuropeas antiguas

Studies in nominal morphology: Paleohispanic languages ​​and ancient Indo-European languages

Číslo projektu:FFI2012-36069-C03-02Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Jazyková feminizace ve frankofonních zemích: současný stav a vzájemné vlivy

Language feminization in Francophone countries: current status and mutual influences

Číslo projektu:IGA, č. FF_2013_013Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Martin PleškoKoordinátor projektu:FF Univerzity Palackého v Olomouci

Jazykový obraz světa ve frazeologii: přirozený rod a jeho reflexe ve španělštině, češtině a angličtině

Linguistic picture of the world in phraseology: natural gender and its reflection in Spanish, Czech and English

Číslo projektu:SPP 43210131Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Enrique GUTIÉRREZ RUBIO, Ph.D. (Katedra romanistiky FHV UMB)Koordinátor projektu:

Centrum univerzitných úspechov

Číslo projektu:BECO-2012-72Doba riešenia:2012 - 2015
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Jazyková rozmanitost a komunikace

Linguistic diversity and communication

Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/20.0061Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Jazykový tandem, bilingvizmus a odborné znalosti: francúzština ako cudzí jazyk a odborná francúzština v kontakte s jazykmi strednej a východnej Európy

Tandem, bilingualism and construction disciplinary knowledge: French as a foreign language and professional French in the contact with languages in Central and Eastern Europe

Číslo projektu:Univerzitná agentúra pre frankofóniu (AUF)Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Nicolas Guy (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:Université de Médecine et Pharmacie « I. Hatieganu » de Cluj-Napoca, Roumanie

Tandem, bilinguisme et construction de savoirs disciplinaires : une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l'ECO