Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Projekty a granty

Aktuálne trendy emocionálno-expresívneho lexikónu v slovensko-francúzskej kontrastívnej perspektíve

Číslo projektu:1/0008/24Doba riešenia:2024 - 2027
Vedúci projektu:Veselá Dagmar, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Diversity and Inclusivity in Security Studies (Securing Inclusion)

Číslo projektu:2023-1-BG01-KA220-HED-000154615Doba riešenia:2023 - 2026
Vedúci projektu:Chovancová Katarína, prof. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Podpora a rozvoj plurilingvizmu detí v bilingválnom slovensko-francúzskom prostredí

Číslo projektu:SK-FR-22-0009Doba riešenia:2023 - 2025
Vedúci projektu:Chovancová Katarína, prof. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Vladimír Oleríny : prekladateľ, literárny a kultúrny diplomat

Číslo projektu:1/0577/21Doba riešenia:13. máj. 2021 - 13. máj. 2021
Vedúci projektu:doc. Eva Palkovičová (FF UK)Koordinátor projektu:

Krátke „ľudové“ texty

Číslo projektu:1/0702/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Arcangeli Massimo, Prof. PhD.Koordinátor projektu:

Lexikogenetický potenciál mediálneho politického diskurzu o kríze

Číslo projektu:1/0748/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Korgová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

Číslo projektu:1/0200/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Mgr. Paulína Čuhová Šedíková, PhD. (KU Ružomberok)Koordinátor projektu:

Zvieratá na scéne. Animálnosť v teoreticko-kritickom, lingvistickom, literárnom, audiovizuálnom a scénicko-performatívnom kontexte

Číslo projektu:1/0655/21Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Carlos Fernando Dimeo Álvarez, doc. dr. hab., PhD.Koordinátor projektu:

Red de Hispanistas de Europa Central

Číslo projektu:CIII-RO-0814-00-2122Doba riešenia:2021 - 2022
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:PhD Taranu Ilinca, WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA

Development of a Collaborative Space for French as a Foreign Language: Literature, Migration, Exile and Learning

Číslo projektu:2019-1-FR01-KA203-062886Doba riešenia:1. sep. 2019 - 31. aug. 2022
Vedúci projektu:za FF UMB: Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:UNIVERSITE RENNES II

Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého jazyka po angličtine

Číslo projektu:004TU Z-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Technická univerzita vo Zvolene

Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom švajčiarskom po nemecky a po francúzsky písanom kriminálnom románe a v slovenskom kriminálnom románe

Číslo projektu:Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Zázrivcová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:UNIPO Prešov, Mgr. Ján Jambor, PhD.

Masmediálny obraz vybraných osobností španielskej kultúry v československom prostredí v období od 30. rokov do 60. rokov 20. storočia. Evolúcie a mutácie

Číslo projektu:1/0156/19Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.Koordinátor projektu:

Facilitácia čitateľskej kompetentnosti a výučba odborných cudzích jazykov na vysokých školách technického zamerania

Developing the reading competency and teaching technical foreign languages at technical universities

Číslo projektu:KEGA 010TU Z-4/2017Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Veverková Darina, PaedDr., Ph.D.

Valenčné potencie slovies v kontraste

Verb Valency Potentials in Contrast

Číslo projektu:VEGA č. 1/0084/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Zázrvicová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Estudios de morfología nominal: lenguas paleohispánicas e indoeuropeas antiguas

Studies in nominal morphology: Paleohispanic languages ​​and ancient Indo-European languages

Číslo projektu:FFI2012-36069-C03-02Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Jazyková feminizace ve frankofonních zemích: současný stav a vzájemné vlivy

Language feminization in Francophone countries: current status and mutual influences

Číslo projektu:IGA, č. FF_2013_013Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Martin PleškoKoordinátor projektu:FF Univerzity Palackého v Olomouci

Jazykový obraz světa ve frazeologii: přirozený rod a jeho reflexe ve španělštině, češtině a angličtině

Linguistic picture of the world in phraseology: natural gender and its reflection in Spanish, Czech and English

Číslo projektu:SPP 43210131Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Enrique GUTIÉRREZ RUBIO, Ph.D. (Katedra romanistiky FHV UMB)Koordinátor projektu: